ChanelMacieJane-LNicoleJessica MBreana FinchMatt SeniorShelby C SeniorBailey SeniorAbbey Hall 2016Ethan and Emma MarksDylan Ormsby SeniorGabriella SeniorSam Senior 2017Josie Senior 2018Karis Bachman Senior